ಠಾಯ (Thaya)- ಗೇಯಪ್ರಕಾರದ ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ( A detailed study of a musical genre))

This is a detailed study article on Thaya - a musical genre of previous centuries; written by Vid Kanchana Rohini Subbaratnam, senior most musicologist, research writer from Bengalore. Article also consist of English notes and references along with Kannada and Sanskrit; which runs almost 90 pages.

ಸಾಳ್ವ ಕವಿಯ ರಸರತ್ನಾಕರದ ಪರಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಾಧ್ಯಯನ

ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯ ಶೋಧ ಸರಣಿ - ಕಲಾ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ 7ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಿದು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಧ್ಯಯನದ ತಿಳಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಳ್ವ ಕವಿಯ ರಸರತ್ನಾಕರ ಗ್ರಂಥದ ವಿವರವಾದ ಪರಿಚಯ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು https://youtu.be/aOmTJu1Cwm8 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿ- 6 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ ವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದ ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಿತ್ತು. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. https://youtu.be/7nRpAekaNUs

Puranic sources of Yakshagana

Recently Prof. M.A. Hegde has departed us, and pushed us into deep sorrow. He was President, Karnataka Yakshagana Academy, Retired Principal, Sanskrit and Yakshagana scholar, Poet and Artiste, more over a real Humanitarian who served for a purpose and artistes. Salutations to him. On this painful situation; Noopurabhramari, remembering the acquaintance with Sri M A Hegde, and offering Shraddhanjali. Also would like to share his article on Puranic source in Yakshagana; which he has contributed to Sahapedia, for the Yakshagana Module tutored by Editor Dr Manorama B N, in 2017.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರ ಸಂಗೀತ

ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಾಂಧರ್ವ ಪರಂಪರೆ, ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಸಹಿತ ಗಾಂಧರ್ವಗಾನದ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ 32 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಷದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ : ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಗಲ್ಭ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಸಂಶೋಧಕರೂ ಆದ ಉಡುಪಿಯ ಡಾ.ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದ್ದು; ಅಧ್ಯಯನನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.