Puranic sources of Yakshagana

Recently Prof. M.A. Hegde has departed us, and pushed us into deep sorrow. He was President, Karnataka Yakshagana Academy, Retired Principal, Sanskrit and Yakshagana scholar, Poet and Artiste, more over a real Humanitarian who served for a purpose and artistes. Salutations to him. On this painful situation; Noopurabhramari, remembering the acquaintance with Sri M A Hegde, and offering Shraddhanjali. Also would like to share his article on Puranic source in Yakshagana; which he has contributed to Sahapedia, for the Yakshagana Module tutored by Editor Dr Manorama B N, in 2017.

ಪ್ರಾಚೀನ ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರ ಸಂಗೀತ

ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಾಂಧರ್ವ ಪರಂಪರೆ, ಗಾಂಧರ್ವ ಮತ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಸಹಿತ ಗಾಂಧರ್ವಗಾನದ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ 32 ಪುಟಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಷದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ : ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಗಲ್ಭ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಸಂಶೋಧಕರೂ ಆದ ಉಡುಪಿಯ ಡಾ.ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದ್ದು; ಅಧ್ಯಯನನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 

Introducing new Kūcipuḍi movements based on Yakṣagāna

This is a article by Dr Veena Murthy Vijay, Kuchipudi Practitioner, written after the research presentation held in the Statelevel Seminar on Yakshagana and Classical Indian Theatre organised by Noopurabhramari and Karnataka Yakshagana Bayalata academy, Dec 15, 2019.at Bengaluru  

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯದ ಛಂದೋರಾಗ

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭ್ರತನೄತ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದೋರಾಗದ ಕುರಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬರೆಹ- ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ.