Latest Articles

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ - ನೃತ್ಯನಿವೇದನದ ಎರಡನೇಯ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ರಾಮನ ಬೆರಗು- ಚೈತ್ರನವಕಲಾಕಲಾಪ

​ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ  ಕಲಾಉತ್ಸವಗಳ ಮಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ರಾಮನಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು ಏನು?    ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಸ್ತುತಿ  ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಸಂಚಿಕೆ

Why Dance

This is a new column Nritya Nivedana by Dr Lalitha shrinivasan, renowned Guru of Mysore style of Bharatanatya, Director of NUPURA- school of Dance. Special focus of this coumn is Dancers lives and experiencing the unique tradition of Art.

ರಸಲೋಕದ ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕರು

ಈ ವಿದ್ವದ್ಲೇಖನವು ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕಾವೃತ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ-ನೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಿಷ್ಟ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟನಾಯಕರ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಕಾವ್ಯಗಳ ಲೇಖನವು ಪ್ರಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Have an article to submit?

Submit your article here and we will get back to you

Submit Article