Latest Articles

Finding a Guru- A Dancer’s Journey

Nritya Nivedana- a regular column by Dr Lalita Shrinivasan, detailing the experience of the people who has influenced in her life, most. It is indeed featuring the way to findout a guru who guides the path of dancer.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕಲೆ

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣದ 8ನೇ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯಕವೇ?

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ’ಕಲಾಸಂಗತ’ ಅಂಕಣದ ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ’ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅವಶ್ಯಕವೇ?’ ಎಂಬ ವಿಷಯದತ್ತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

My Wesleyan Experience

Dr Lalitha Shrinivasan, wrote about her experience in foreign university-Wesleyan featuring the treatment of Dance in Abroad. 

Have an article to submit?

Submit your article here and we will get back to you

Submit Article