Latest Articles

My Wesleyan Experience

Dr Lalitha Shrinivasan, wrote about her experience in foreign university-Wesleyan featuring the treatment of Dance in Abroad. 

ಲಾಸ್ಯಾಂಗಗಳು (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು *ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ) ಭಾಗ ೨

ಲಾಸ್ಯಾಂಗಗಳು- ಭಾಗ ೨ - (ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು *ನೃತ್ತರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)   ನಾಡಿನ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಗಾನ-ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಕಾಂಚನಾ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ ಅವರ ಭರತಕೌತುಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತ ಗೇಯಪದದಿಂದ ತ್ರಿಮೂಢಕದವರೆಗೆ ಐದು ಬಗೆಯ ಲಾಸ್ಯಾಂಗದ ಅಧ್ಯಯನಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ವಿವರಗಳಿವೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನೃತ್ಯನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣದ 7ನೇ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತ  ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನೃತ್ಯನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ  ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Have an article to submit?

Submit your article here and we will get back to you

Submit Article