ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಭಾವ

ಡಾ. ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ -ನೃತ್ಯ ನಿವೇದನ-ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಕಿತದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ...

ಕಲೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಯಿಕವಾದ ಹಲವು ನೋಟಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಕಲಾಸಂಗತ- ನೂತನ ಅಂಕಣ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯೆ, ಕಲಾವಿದೆ, ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರಾ ಅವರಿಂದ

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣ - ನೃತ್ಯನಿವೇದನದ ಎರಡನೇಯ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕುರಿತ ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.