ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ

  ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಭರ್ ೧೬, ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಘಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ’ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭರತನೃತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳು -ಸಂಬಂಧ-ಸಮನ್ವಯ’ ದ ಮೂರನೇ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಬಂಧವಿದು.  

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಶಿವ

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ’ಕಲಾಸಂಗತ’ ಅಂಕಣದ ಈ ಸಲದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ  ಭೌಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು  ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬೋಧಪ್ರದವಾದ ನೋಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಣವೆಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಾಗರ

ಕಲಾಸಂಗತ ಅಂಕಣದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪದವರ್ಣ ನೃತ್ಯವಿನ್ಯಾಸದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Finding a Guru- A Dancer’s Journey

Nritya Nivedana- a regular column by Dr Lalita Shrinivasan, detailing the experience of the people who has influenced in her life, most. It is indeed featuring the way to findout a guru who guides the path of dancer.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕಲೆ

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು, ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರೂ ಆದ ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಲಲಿತಾಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂಕಣದ 8ನೇ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.