ರಾಮನೆಂಬ ಕಲೆಯ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ

ರಾಮಮೂಲವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತ ನಾಯಕಭಾವದ ಭರತನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಪದವರ್ಣದ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಕಲಿಯುಗದ ವಿಧಿವಿಪರ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನದ ಭಾಗಶಃ ಅಂಶವು ಹೊಸದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ೩೨ಪುಟಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನ ಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಸಂಶೋಢನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸಿಕದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಖನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

Jugalbandi of Yakshagana and Bharatanritya- Murutida Maithri

The ballet was conceptualized and lyrics was written by Shathavadhani Dr. R. Ganesh. Sri Mantapa Prabhakar Upadyaya danced as Sharmishte and Dr. Shobha Shashikumar danced in the role of Devayani. Accompanying artists were Shri Hari on Mridanga, Narasimhamurthy on flute, A.P.Patak on Maddale, Prasannakumar on Rythmpad special effects. Renowned carnatic musician Kanchana Sriranjani added melody by singing lyrics to the dancing. The article contains the links of video, photos and synopsis written by Dr Shobha Shashikumar on jugalbandi in detail which held by BTM cultural academy at Bengaluru Ramana Maharshi Blind school auditorium on 18 December 2017; evening 6pm.

Pushpakayaana

 This is a dance criticism (Kannada) on the Dance production -Pushpakayaana performed by 3rd semester batch students of Dance and Performance department of  Jain University.    This article not only reviews the performance but also gives the hint towards the universality and employing techniques of Ramayana in dance performance and theatre. This writing is referential material to researchers and artists, apt for scholarly discussion and also example for the usage of linguistic beauty in review and criticism too. This article consists appropriate photographs along with narration in Kannada. 

ಜತಿ, ನೃತ್ಯಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗದ ಅಳಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಪಂಚಾಂಗದ ಆರ್ತಾಲಾಪ

ಸಂಪೂರ್ಣ ನೃತ್ಯಕಲಾವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಪಂಚಾಂಗ-ಅಭಿನಯ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೃಶ್ಯ-ಶುದ್ಧಾಂಗ ಚಾಕ್ಷುಷಯಜ್ಞ. ನೇತ್ರಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕಣ್‌ತಣಿವು ಈ ಕಲಾಯಜ್ಞ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನ. ರೇಡಿಯೋ ಸಂಗೀತ ಇದೆ; ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕ ಇದೆ; ರೇಡಿಯೋ ನರ್ತನ..? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಚಾಕ್ಷುಷಯಜ್ಞ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬಣ್ಣ, ಬೆಳಕು, ಭಿತ್ತಿ, ಪರದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆರಗುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಭಾವಾಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ರಸೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಸಹೃದಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಶಿಷ್ಟಕಲೆ ಎಂದರೆ ನಾಟ್ಯ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಚಮತ್ಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡುಗನನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಕಲೆಗಳು ಹಲವಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಮಾತು ಹೇಳಲೂ ಸೋಲುವ ಇನ್ನೊಂದೇ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಸಂವಹಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ತನ್ನು ಮನಗಂಡರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅಳಲು ಅರ್ಥವಾದೀತು !